Internet | Netwerk | Consultancy

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Zoals gezegd vervangt deze Europese verordening per eind mei 2018 de huidige Nederlandse wetgeving. De consequenties van deze wijziging kunnen vergaand zijn en het is absoluut noodzakelijk voor organisaties om de resterende voorbereidingstijd goed te gebruiken. Meer informatie over deze verordening is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. In het algemeen kan gesteld worden dat de nieuwe verordening nog meer de nadruk legt op de privacyrechten van de consumenten en meer verantwoordelijkheid neerlegt bij betrokken organisaties.