Internet | Netwerk | Consultancy

Organisaties zijn steeds afhankelijker van het goed functioneren van systemen en applicaties. Tegelijk zijn die systemen en applicaties steeds complexer en omvangrijker geworden. Goed applicatiebeheer, het beschikbaar houden en onderhouden van systemen en applicaties is daarom een absolute must om de continuïteit van de bedrijfsvoering te kunnen waarborgen. Door een professionele partner, zoals ICqT, in de arm te nemen bent u er zeker van dat het applicatiebeheer vakkundig en probleemloos wordt uitgevoerd.

Applicatiebeheer van ICqT omvat:

Organisatie:
De beheerorganisatie is een geïntegreerde organisatie bestaande uit Functioneel Beheer, Applicatie Beheer en Technisch Beheer. Daarnaast bevat de beheerorganisatie een Service Team welke zorg draagt voor de inrichting van ITIL en ASL binnen ICqT. Met een dergelijke organisatie kunnen wij garanties afgeven over responsetijden en oplostijden hetgeen leidt tot een hogere continuïteit van uw applicatie en daarmee uw bedrijfsproces.

Rapportage:
Maandelijks krijgt u van ICqT een urenrapportage en een servicerapportage. Middels deze rapportages krijgt u inzicht in de bestede uren, de kosten en de prestaties van ICqT.

Documentatie:
De bij de applicatie behorende documentatie (zoals functionele en technische specificaties en beheerdocumentatie) wordt net als de applicatie beheerd en onderhouden. ICqT draagt zorg voor up-to-date documentatie.

Beheer, onderhoud en ondersteuning:
Binnen ICqT hebben minimaal twee applicatiebeheerders kennis van uw applicatie en bedrijfsproces waardoor binnen ICqT altijd een beheerder aanwezig is met kennis van uw applicatie en bedrijfsproces. Dit betekent dat ICqT permanent beheer, onderhoud en ondersteuning aan uw gebruikersorganisatie kan leveren.

Stand-bydiensten:
De standaardopeningstijden van de beheerorganisatie van ICqT is op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur. Voor ondersteuning buiten deze standaardopeningstijden
(bijvoorbeeld 7 x 24) zijn meerdere beheerders stand-by. Voor u is een beheerder stand-by met kennis van uw applicatie en bedrijfsproces.

Consultancy:
ICqT heeft naast de beheerorganisatie de beschikking over een groot aantal ervaren functioneel en technisch consultants. Deze consultants kunnen u ondersteunen op het gebied van technische infrastructuren, databases en uw bedrijfsprocessen.

Met applicatiebeheer van ICqT verzekert u zich van:

Continuïteit van uw bedrijfsprocessen.
Terugdringing van risico’s.
Inzicht in kosten en prestaties.
Niet afhankelijk van één persoon in eigen organisatie.
Verhoging beschikbare kennis.
Een betrouwbare en professionele partner.