Internet | Netwerk | Consultancy

Middels het uitvoeren van periodieke back-up- en recovery-jobs, krijgt u een accuraat beeld van de kwaliteit van uw back-upomgeving. Daarnaast kunt u in plaats van de traditionele tapeback-up ook gebruik maken van back-up naar disk in het ICqT Datacenter.

Middels het uitvoeren van periodieke back-up- en restorejobs bent u er zeker van dat uw gegevens worden veiliggesteld en dat deze bij verlies van gegevens ook daadwerkelijk weer beschikbaar gesteld kunnen worden.

Met Back-up en Recovery van ICqT verzekert u zich van:
•Het gegarandeerd veiligstellen van uw gegevens met een frequentie die meerdere keren per dag kan zijn zonder dat dit tot een lagere beschikbaarheid van uw applicaties leidt.

•Snelle restore omdat ICqT de back-up op schijf bewaart.

•Periodieke restore-testen om de compleetheid van een back-up te testen.