Internet | Netwerk | Consultancy

Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst

In de praktijk merken we dat dit nog niet bij al onze relaties aandacht heeft en daarom willen wij u graag een verwerkersovereenkomst aanbieden. Hiermee bevestigen wij onder meer dat wij toereikende maatregelen hebben getroffen. En als wij op onze beurt voor de verwerking van uw gegevens gebruik maken van diensten van derden, zogenaamde subverwerkers, maken wij gebruik van organisaties die passende maatregelen hebben getroffen om aan de AVG te voldoen. Met deze subverwerkers zoals hostingpartijen hebben wij ook een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Wij hebben deze verwerkersovereenkomst beschikbaar op onze website. Door op 180517-Verwerkersovereenkomst-ICqT Consultancy link te klikken komt u bij onze overeenkomst en kunt u uw gegevens invullen. We willen u vragen de overeenkomst na het invullen te ondertekenen en retour te sturen naar info@icqt.nl